Bluetooth meldingen inschakelen

Voordat u meldingen kunt inschakelen, moet u het MARQ® toestel koppelen met een compatibel mobiel toestel (Uw smartphone koppelen met uw toestel).

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Telefoon > Smart​phone meldingen > Status > Aan.
 3. Selecteer Tijdens activiteit.
 4. Selecteer een meldingsvoorkeur.
 5. Selecteer een geluidsvoorkeur.
 6. Selecteer Niet tij​dens activiteit.
 7. Selecteer een meldingsvoorkeur.
 8. Selecteer een geluidsvoorkeur.
 9. Selecteer Privacy.
 10. Selecteer een privacyvoorkeur.
 11. Selecteer Time-out.
 12. Selecteer hoe lang de waarschuwing voor een nieuwe melding op het scherm wordt weergegeven.
 13. Selecteer Handtekening om een handtekening toe te voegen aan uw tekstberichten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8