Een boulderactiviteit registreren

U kunt routes vastleggen tijdens een boulderactiviteit. Een route is een klimroute over een rotsblok of kleine rotsformatie.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Boulderen.
 3. Selecteer een graderingssysteem.
  OPMERKING: Als u in de toekomst weer een boulderactiviteit start, gebruikt de watch dit graderingssysteem. U kunt MENU ingedrukt houden, de activiteitsinstellingen selecteren en Graderings​systeem selecteren om de grootte te wijzigen.
 4. Selecteer de moeilijkheidsgraad voor de route.
 5. Druk op START om de routetimer te starten.
 6. Start uw eerste route.
 7. Druk op LAP om de route te voltooien.
 8. Selecteer een optie:
  • Selecteer Voltooid om een geslaagde route op te slaan.

  • Selecteer Pogingen om een niet-geslaagde route op te slaan.

  • Selecteer Verwijder om de route te verwijderen.

 9. Wanneer u klaar bent met rusten, drukt u op LAP om uw volgende route te starten.
 10. Herhaal deze procedure voor elke route totdat uw activiteit is voltooid.
 11. Druk na de laatste route op STOP om de routetimer te stoppen.
 12. Selecteer Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8