Een spoor maken

  1. Selecteer START op de watch face.
  2. Selecteer de race-app.
  3. Selecteer Race.
  4. Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  5. Selecteer Maak nieuw.
  6. Voer een naam in voor de baan.
  7. Rijd naar de eindstreep en selecteer START wanneer u de eindstreep passeert.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8