Gegevenstotalen weergeven

U kunt gegevens over de totaal afgelegde afstand en totaal verstreken tijd weergeven die zijn opgeslagen op uw watch.

  1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiede​nis > Totalen.
  3. Selecteer een activiteit.
  4. Selecteer een optie om uw wekelijkse of maandelijkse totalen weer te geven.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8