De Garmin Connect app gebruiken

Nadat u uw watch met uw telefoon hebt gekoppeld (Uw smartphone koppelen met uw toestel), kunt u de Garmin Connect™ app gebruiken om al uw activiteitsgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account.

  1. Controleer of de Garmin Connect app op uw telefoon is geopend.
  2. Houd uw telefoon binnen 10 m (30 ft.) van uw watch.

    Uw watch synchroniseert uw gegevens automatisch met de Garmin Connect app en uw Garmin Connect account.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8