Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld een watertoren, de richting vergrendelen en dan naar het object navigeren.

  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer een activiteit.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Navigatie > Peil en ga.
  5. Wijs met de bovenkant van de smartwatch naar een object en druk op START.

    Er wordt navigatie-informatie weergegeven.

  6. Druk op START om te beginnen met navigeren.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8