Ik kan mijn telefoon niet koppelen met de watch

Als uw telefoon geen verbinding maakt met de watch, kunt u deze tips proberen.

  • Schakel uw telefoon en uw watch uit en weer in.
  • Schakel Bluetooth® technologie op uw telefoon in.
  • Werk de Garmin Golf™ app bij naar de nieuwste versie.
  • Verwijder uw watch uit de Garmin Golf app en de Bluetooth instellingen op uw telefoon om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
  • Als u een nieuwe telefoon hebt gekocht, verwijdert u uw watch uit de Garmin Golf app op de telefoon die u niet meer wilt gebruiken.
  • Houd uw telefoon binnen 10 m (33 ft.) van de watch.
  • Open de Garmin Golf app op uw telefoon, selecteer het Menu of Menu, en selecteer Garmin toestellen > Voeg toestel toe om de koppelmodus in te schakelen.
  • Houd op de watch face MENU ingedrukt en selecteer Telefoon > Koppel telefoon.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8