Een alarm wijzigen

 1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > ALARMEN > Wijzigen.
 3. Selecteer een alarm.
 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Status om het alarm in of uit te schakelen.

  • Als u de alarmtijd wilt wijzigen, selecteert u Tijd.

  • Als u het alarm regelmatig wilt laten herhalen, selecteert u Herhaal en selecteert u wanneer het alarm moet worden herhaald.

  • Selecteer Geluiden om het type alarmmelding te selecteren.

  • Als u de schermverlichting met het alarm wilt in- of uitschakelen, selecteert u Scherm​verlichting.

  • Selecteer Label om een beschrijving voor het alarm te selecteren.

  • Selecteer Wis om het alarm te verwijderen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8