Een workout beginnen

Uw toestel kan u door de diverse stappen van een workout leiden.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Training > Workouts.‍
 5. Selecteer een workout.
  OPMERKING: Alleen workouts die compatibel zijn met de geselecteerde activiteit worden in de lijst weergegeven.
 6. Selecteer Bekijk om een lijst met workoutstappen weer te geven (optioneel).
  TIP: Terwijl u workoutstappen bekijkt, kunt u op START drukken om een animatie van de geselecteerde oefening te bekijken, indien beschikbaar.
 7. Selecteer Start workout.
 8. Druk op START om de activiteitentimer te starten.

Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende onderdelen van de workout, stapnotities (optioneel), het doel (optioneel) en de huidige workoutgegevens weer.‍ Er wordt een animatie weergegeven voor kracht-, yoga-, cardio- of pilatesactiviteiten.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8