Het bedieningsmenu aanpassen

U kunt snelkoppelingen toevoegen, verwijderen en de volgorde ervan wijzigen in het bedieningsmenu (Het bedieningsmenu weergeven).

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Bediening.
  3. Selecteer een snelkoppeling die u wilt aanpassen.
  4. Selecteer een optie:
    • Selecteer Sorteer om de locatie van de snelkoppeling in het bedieningsmenu te wijzigen.

    • Selecteer Verwijder om de snelkoppeling uit het bedieningsmenu te verwijderen.

  5. Selecteer indien nodig Voeg nieuw toe om nog een snelkoppeling aan het bedieningsmenu toe te voegen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8