De stressniveauwidget gebruiken

De stressniveauwidget geeft uw huidige stressniveau weer en een grafiek van uw stressniveau gedurende de laatste paar uur. De widget kan u ook begeleiden bij een ademhalingsactiviteit om u te helpen ontspannen.

  1. Druk terwijl u zit of inactief bent op UP of DOWN op de watch face om de stressniveauwidget weer te geven.

    Uw huidige stressniveau wordt weergegeven.

    TIP: Als u te actief bent, kan het smartwatch uw stressniveau niet bepalen en wordt er een bericht weergegeven in plaats van een nummer voor het stressniveau. Na enkele minuten inactiviteit kunt u uw stressniveau opnieuw controleren.
  2. Druk op START om een grafiek te bekijken van uw stressniveau van de laatste paar uur.

    Met blauwe balken worden rustperioden weergegeven. Met gele balken worden stressperioden weergegeven. De grijze balken geven de momenten aan waarop u te actief was om uw stressniveau te bepalen.

  3. Druk op DOWN voor meer informatie over uw stressniveau en een grafiek van uw gemiddelde stressniveau voor de afgelopen zeven dagen.
  4. Als u een ademhalingsactiviteit wilt starten, drukt u op START en volgt u de instructies op het scherm.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8