De kompaskoers instellen

  1. Druk in de kompaswidget op START.
  2. Selecteer Koers vergrendelen.
  3. Richt de bovenkant van de smartwatch in uw richting en druk op START.

    Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8