Racen tegen een eerder voltooide activiteit

U kunt racen tegen een eerder vastgelegde of gedownloade activiteit. Deze functie werkt samen met de Virtual Partner® functie, zodat u tijdens de activiteit kunt zien hoe ver u voor of achter ligt.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Training > Race een activiteit.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Uit geschiedenis om een eerder op uw toestel geregistreerde activiteit te selecteren.

  • Selecteer Gedownload om een activiteit te selecteren die u via uw Garmin Connect™ account hebt gedownload.

 6. Selecteer de activiteit.

  Het Virtual Partner scherm wordt weergegeven met daarop uw geschatte finishtijd.

 7. Druk op START om de activiteitentimer te starten.
 8. Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op STOP en selecteert u Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8