Hoogtemeterinstellingen

Houd MENU ingedrukt en selecteer Sensors en accessoires > Hoogte​meter.

Kalibreer

Hiermee kunt u de sensor van de hoogtemeter handmatig kalibreren.

Automatisch kalibreren

Hiermee voert de hoogtemeter automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u satellietsystemen gebruikt.

Sensormodus

Hiermee stelt u de modus voor de sensor in. Met de optie Auto gebruikt u zowel de hoogtemeter als de barometer, afhankelijk van uw beweging. U kunt de optie Alleen hoogtemeter gebruiken wanneer er tijdens uw activiteit sprake is van hoogteverschillen, of de optie Alleen barometer wanneer er geen sprake is van hoogteverschillen.

Hoogte

Hiermee stelt u de maateenheden voor hoogte in.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8