Uw handicap instellen

  1. Houd MENU ingedrukt op het hole-weergavescherm.
  2. Selecteer de activiteitinstellingen.
  3. Selecteer Handicapscore.
  4. Selecteer een scoringsoptie voor handicaps:
    • Selecteer Exact Handicap als u het aantal slagen wilt invoeren dat wordt afgetrokken van uw totale score.

    • Selecteer Index/Slope als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om uw baanhandicap te berekenen.

  5. Stel uw handicap in.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8