Een intervalworkout maken

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Training > Intervallen > Wijzigen > Interval > Type.
 5. Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het type in te stellen op Open.
 6. Selecteer indien nodig Duur, voer een afstands- of tijdsintervalwaarde voor de workout in en selecteer het Vinkje.
 7. Druk op BACK.
 8. Selecteer Rust > Type.
 9. Selecteer Afstand, Tijd of Open.
 10. Voer indien nodig een waarde in voor de afstand of tijd van het rustinterval en selecteer het Vinkje.
 11. Druk op BACK.
 12. Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.

  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout.

  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een open einde toe te voegen aan uw workout.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8