De tachymeter gebruiken

U kunt de tachymeter gebruiken om de snelheid en afstand te bepalen.

 1. Houd START ingedrukt.
 2. Selecteer START om de timer te starten.
 3. Selecteer een optie:
  • Om de snelheid te bepalen, selecteert u STOP op een afstand van 1 mijl of 1 km.

  • Om een afgelegde afstand na 1 mijl of 1 km te bepalen, bepaalt u uw snelheid en selecteert u STOP wanneer het getal op de rand gelijk is aan uw snelheid.


  Schermafbeelding van de tachymeter en chronograaf met toelichtingen

  Toelichting nummer één

  De chronograaf geeft de verstreken tijd weer.

  Toelichting nummer twee

  Bij het bepalen van de snelheid geeft het getal op de rand naast de secondewijzer van de tachymeter de snelheid in mijlen of kilometers per uur aan.

 4. Selecteer zo nodig DOWN om de timer te herstellen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8