Segmentgegevens weergeven

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Training > Segmenten.
 5. Selecteer een segment.
 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer Racetijd om de tijd en de gemiddelde snelheid of het gemiddelde tempo van de segmentleider weer te geven.

  • Selecteer Kaart om het segment op de kaart weer te geven.

  • Selecteer Hoogteprofiel om een hoogtegrafiek van het segment weer te geven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8