De stopwatch gebruiken

 1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > STOPWATCH.
 3. Druk op START om de timer te starten.
 4. Druk op LAP om de rondetimer Toelichting nummer één opnieuw te starten.

  Schermafbeelding van de stopwatch met toelichtingen

  De totale stopwatchtijd Toelichting nummer twee blijft lopen.

 5. Druk op STOP om beide timers stil te zetten.
 6. Selecteer een optie:
  • Druk op DOWN om beide timers te resetten.

  • Als u de stopwatch-tijd wilt opslaan als een activiteit, drukt u op MENU en selecteert u Sla activiteit op.

  • Als u de timers opnieuw wilt instellen en de stopwatch wilt afsluiten, drukt u op MENU en selecteert u OK.

  • Als u de rondetimers wilt bekijken, drukt u op MENU en selecteert u Bekijk.
   OPMERKING: De optie Bekijk wordt alleen weergegeven als er meerdere ronden zijn geweest.
  • Als u wilt terugkeren naar de watch face zonder de timers opnieuw in te stellen, drukt u op MENU en selecteert u Ga naar Watchface.

  • Druk op MENU en selecteer Ronde-toets om ronderegistratie in of uit te schakelen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8