Navigeren naar een bestemming

U kunt uw toestel gebruiken om naar een bestemming te navigeren of om een koers te volgen.

  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer een activiteit.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Navigatie.
  5. Selecteer een categorie.
  6. Kies een bestemming door de vragen op het scherm te beantwoorden.
  7. Selecteer Ga.

    Navigatie-informatie wordt weergegeven.

  8. Druk op START om de navigatie te starten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8