Geschiedenis verwijderen

  1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiede​nis > Opties.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Wis alle activiteiten om alle activiteiten uit de geschiedenis te verwijderen.

    • Selecteer Herstel totalen om alle totalen voor afstand en tijd te herstellen.

      OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8