תכונות דופק

התקן MARQ® מצויד בחיישן דופק בפרק כף היד והוא תואם גם לחיישני דופק צמודי חזה, כגון HRM-Pro™. ניתן להציג את נתוני חיישן הדופק בפרק כף היד בווידג'ט של הדופק. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה בעת תחילת פעילות, ההתקן משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-החזה. עיין בהוראות של חיישן הדופק צמוד החזה שלך למידע נוסף.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3