אימון עם דינמיקת ריצה

לפני שתוכל להציג את דינמיקת הריצה, עליך להרכיב אביזר דינמיקת ריצה, כגון אביזר HRM-Pro™, ולשייך אותו להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים).

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר פעילויות ויישומים.
  3. בחר פעילות.
  4. בחר את הגדרות הפעילות.
  5. בחר מסכי נתונים > הוסף חדש.
  6. בחר מסך נתונים של דינמיקת ריצה.
    הערה: מסכי דינמיקת הריצה אינם זמינים עבור כל הפעילויות.
  7. צא לריצה (התחלת פעילות).
  8. בחר UP או DOWN כדי לפתוח מסך דינמיקת ריצה ולהציג את המדדים שלך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v4