מוזיקה

ניתן להוריד תוכן שמע להתקן מהמחשב שלך או מספק צד שלישי, כך שתוכל לשמוע מוזיקה כשהטלפון החכם שלך לא בקרבת מקום. כדי להאזין לתוכן שמע השמור בהתקן שלך, עליך לחבר אוזניות עם טכנולוגיית Bluetooth®.

באפשרותך להשתמש בפקדי מוזיקה כדי לשלוט במוזיקה המושמעת בטלפון החכם שלך או כדי להשמיע מוזיקה השמורה בהתקן שלך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3