התחלת אימון במרווחים

  1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
  2. בחר פעילות.
  3. לחץ ממושכות על MENU.
  4. בחר אימון > מרווחים > בצע אימון.
  5. לחץ על START כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
  6. כאשר האימון במרווחים כולל חימום, לחץ על LAP כדי להתחיל את המרווח הראשון.
  7. בצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר שאתה משלים את כל המרווחים, מופיעה הודעה.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3