הגדרת מקטע להתאמה אוטומטית

ניתן להגדיר את ההתקן כך שהוא יתאים אוטומטית את זמן המרוץ המיועד של מקטע, בהתאם לביצועים שלך במקטע.

הערה: כברירת מחדל, ההגדרה מופעלת עבור כל המקטעים.
  1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
  2. בחר פעילות.
  3. לחץ ממושכות על MENU.
  4. בחר אימון > מקטעים > מאמץ אוטומטי.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3