הורדת תוכנית PacePro מ-Garmin Connect

לפני שתוכל להוריד תוכנית של PacePro מ-Garmin Connect™, דרוש לך חשבון Garmin Connect‏ (Garmin Connect).‍

  1. בחר אפשרות:
    • פתח את יישום Garmin Connect, ובחר תפריט או תפריט.

    • עבור לכתובת connect.garmin.com.

  2. בחראימון > אסטרטגיות קצב של PacePro.
  3. בצע את ההוראות שעל המסך כדי ליצור ולשמור תוכנית של PacePro.
  4. בחר שלח להתקן או שלח להתקן.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3