גודל גלגל והיקף

חיישן המהירות שלך מזהה אוטומטית את גודל הגלגל. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך בהגדרות חיישן המהירות.

גודל הצמיג מסומן משני צדי הצמיג. הרשימה הבאה חלקית בלבד. באפשרותך למדוד את היקף הגלגל או להשתמש באחד מהמחשבונים הזמינים באינטרנט.

גודל צמיג

היקף גלגל (מ"מ)

20 × 1.75

1515

20 × 1-3/8

1615

22 × 1-3/8

1770

22 × 1-1/2

1785

24 × 1

1753

24 × 3/4 צינורי

1785

24 × 1-1/8

1795

24 × 1.75

1890

24 × 1-1/4

1905

24 × 2.00

1925

24 × 2.125

1965

26 × 7/8

1920

26 × 1-1.0

1913

26 × 1

1952

26 × 1.25

1953

26 × 1-1/8

1970

26 × 1.40

2005

26 × 1.50

2010

26 × 1.75

2023

26 × 1.95

2050

26 × 2.00

2055

26 × 1-3/8

2068

26 × 2.10

2068

26 × 2.125

2070

26 × 2.35

2083

26 × 1-1/2

2100

26 × 3.00

2170

27 × 1

2145

27 × 1-1/8

2155

27 × 1-1/4

2161

27 × 1-3/8

2169

29‎ x 2.1

2288

29‎ x 2.2

2298

29‎ x 2.3

2326

650‎ x 20C

1938

650‎ x 23C

1944

650 × 35A

2090

650 × 38B

2105

650 × 38A

2125

700 × 18C

2070

700 × 19C

2080

700 × 20C

2086

700 × 23C

2096

700 × 25C

2105

700C צינורי

2130

700 × 28C

2136

700 × 30C

2146

700 × 32C

2155

700 × 35C

2168

700 × 38C

2180

700 × 40C

2200

700 × 44C

2235

700 × 45C

2242

700 × 47C

2268

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3