מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect

לפני שתוכל להוריד אימון מ-Garmin Connect™, דרוש לך חשבון Garmin Connect‏ (Garmin Connect).‍

  1. בחר אפשרות:
  2. מצא אימון או צור אימון חדש ושמור אותו.
  3. בחר שלח להתקן או שלח להתקן.
  4. בצע את ההוראות שעל המסך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3