הגדרת יעד אימון

תכונת יעד הביצועים פועלת בשילוב עם התכונה Virtual Partner® כדי לאפשר לך להתאמן לעמידה ביעדים של מרחק, מרחק וזמן, מרחק וקצב או מרחק ומהירות. במהלך פעילות האימון, ההתקן מציג לך משוב בזמן אמת לגבי הפער שעליך להשלים עד לעמידה ביעד האימונים.

 1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
 2. בחר פעילות.
 3. לחץ ממושכות על MENU.
 4. בחר אימון > הגדר יעד.
 5. בחר אפשרות:
  • בחר מרחק בלבד כדי לבחור מרחק מוגדר מראש או להזין מרחק מותאם אישית.

  • בחר מרחק וזמן כדי לבחור יעד מרחק וזמן.

  • בחר מרחק וקצב או מרחק ומהירות כדי לבחור יעד של מרחק וקצב או מהירות.

  מופיע מסך יעד האימון, ומוצג בו זמן הסיום המוערך. זמן הסיום המוערך מבוסס על הביצועים הנוכחיים שלך והזמן הנותר.

 6. לחץ על START כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3