פעילויות ימיות

השעון שלך מגיע טעון מראש עם יישומים עבור פעילויות ימיות, כגון שייט, וקיום אינטראקציה עם התקנים ימיים של Garmin®. תוכל לשייך עם התקנים ימיים תואמים של Garmin באמצעות יישומים עבור פעילויות ימיות שהותקנו מראש בשעון שלך.

עיין במדריך למשתמש עבור ההתקן הימי של Garmin לקבלת מידע נוסף אודות שיוך עם התקן זה.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3