התחלת אימון

כדי שתוכל להתחיל אימון, עליך להוריד אימון מחשבון Garmin Connect™‎‏.

  1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
  2. בחר פעילות.
  3. לחץ ממושכות על MENU.
  4. בחר אימון > האימונים שלי.‍
  5. בחר אימון.
    הערה: רק אימונים התואמים לפעילות שנבחרה מופיעים ברשימה.
  6. בחר בצע אימון.
  7. לחץ על START כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

לאחר שתתחיל אימון, ההתקן יציג את כל אחד משלבי האימון, הערות בנוגע לשלב (אופציונלי), היעד (אופציונלי) ונתוני האימון העדכניים. לפעילויות כוח, יוגה, אירובי או פילאטיס, תופיע הנפשה עם הנחיות.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3