תזמון בהשוואה לפעילות קודמת

באפשרותך לתזמן את עצמך בהשוואה לפעילות קודמת או לפעילות שהורדת. התכונה הזו עובדת עם התכונה Virtual Partner® כדי לאפשר לך לראות את הפרש הזמנים במהלך פעילות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.
 1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
 2. בחר פעילות.
 3. לחץ ממושכות על MENU.
 4. בחראימון > התחרה בפעילות.
 5. בחר אפשרות:
  • בחר מההיסטוריה כדי לבחור פעילות שתועדה קודם לכן מההתקן שלך.

  • בחר פעילויות שהורדו כדי לבחור פעילות שהורדת מחשבון Garmin Connect™.

 6. בחר את הפעילות.

  מופיע המסך Virtual Partner, המציין את זמן הסיום המוערך.

 7. לחץ על START כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
 8. לאחר השלמת הפעילות, לחץ על STOP ובחר שמור.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3