יצירת אימון במרווחים

 1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
 2. בחר פעילות.
 3. לחץ ממושכות על MENU.
 4. בחר אימון > מרווחים > ערוך > מרווח > סוג.
 5. בחר מרחק, שעה או פתוח.
  עצה: באפשרותך ליצור מרווח פתוח על-ידי בחירת האפשרות פתוח.
 6. בעת הצורך, בחר משך, הזן את ערך המרחק או את ערך מרווח הזמן של האימון ובחר סימן ביקורת.
 7. לחץ על BACK.
 8. בחר מנוחה > סוג.
 9. בחר מרחק, שעה או פתוח.
 10. במידת הצורך, הזן ערך של מרחק או זמן עבור מרווח המנוחה ובחר סימן ביקורת.
 11. לחץ על BACK.
 12. בחר באפשרות אחת או יותר:
  • כדי להגדיר את מספר החזרות, בחר חזרה.

  • כדי להוסיף חימום פתוח לאימון, בחר חימום > מופעל.

  • כדי להוסיף שלב פתוח של הרפיה ומתיחות לאימון, בחר הרפיה > מופעל.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3