הצגת פרטי מקטע

 1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
 2. בחר פעילות.
 3. לחץ ממושכות על MENU.
 4. בחר אימון > מקטעים.
 5. בחר מקטע.
 6. בחר אפשרות:
  • בחר זמן המירוץ כדי להציג את הזמן ואת המהירות הממוצעת או הקצב הממוצע של המוביל במקטע.

  • בחר מפה כדי להציג את המקטע על המפה.

  • בחר תרשים גובה כדי להציג תרשים גובה של המקטע.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3