הגדרת התראה

 1. לחץ ממושכות על MENU.
 2. בחר פעילויות ויישומים.
 3. בחר פעילות.
  הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.
 4. בחר את הגדרות הפעילות.
 5. בחר התראות.
 6. בחר אפשרות:
  • בחר הוסף חדש כדי להוסיף התראה חדשה עבור הפעילות.

  • בחר את שם ההתראה כדי לערוך התראה קיימת.

 7. במידת הצורך, בחר את סוג ההתראה.
 8. בחר תחום, הזן ערכי מינימום ומקסימום או הזן ערך מותאם אישית להתראה.
 9. במידת הצורך, הפעל את ההתראה.

בהתראות על אירועים ובהתראות חוזרות, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה מגיע לערך ההתראה. בהתראות טווח, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה חורג מעל או מתחת לטווח שהוגדר (ערכי המינימום והמקסימום).

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4