מידע אודות הסוללה

חיי הסוללה בפועל תלויים בתכונות המופעלות בהתקן, כמו מעקב אחר הפעילות, צמיד חיישן דופק, התראות בטלפון החכם, GPS, חיישנים פנימיים וחיישנים מחוברים.

חיי הסוללה

מצב

עד 12 ימים

מצב שעון חכם עם מעקב אחר הפעילות ומעקב אחר הדופק באמצעות צמיד חיישן במשך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

עד 28 שעות

מצב GPS עם צמיד חיישן דופק

עד 9 שעות

מצב GPS עם צמיד חיישן דופק והזרמת מוזיקה

עד 48 שעות

UltraTrac מצב GPS עם ניווט עיוור מבוסס גירוסקופ (עם כיבוי מעקב אחר הדופק באמצעות צמיד חיישן)

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4