מחיקת קבצים

שים לב

אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ, אל תמחק אותו. זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאין למחוק.

  1. פתח את הכונן או את אמצעי האחסון Garmin.
  2. במקרה הצורך, פתח תיקייה או אמצעי אחסון.
  3. בחר קובץ.
  4. הקש על מחק במקלדת.
    הערה: מערכות הפעלה מסוג Mac® מספקות תמיכה מוגבלת להעברת קבצים במצב MTP. עליך לפתוח את כונן Garmin במערכת ההפעלה מסוג Windows®. עליך להשתמש ביישום Garmin Express™ כדי להסיר קובצי מוזיקה מההתקן.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4