הפסקת פעילות

 1. לחץ על STOP.
 2. בחר אפשרות:
  • כדי להמשיך את הפעילות, בחר המשך.

  • כדי לשמור את הפעילות ולחזור למצב שעון, בחר שמור > בוצע.

  • כדי להשהות את הפעילות ולהמשיך אותה במועד מאוחר יותר, בחר המשך מאוחר יותר.

  • כדי לסמן הקפה, בחר הקפה.

  • כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר חזור להתחלה > TracBack.

   הערה: התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
  • כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות במסלול הישיר ביותר, בחר חזור להתחלה > מסלול.

   הערה: התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
  • כדי למדוד את ההבדל שבין הדופק שלך בסוף הפעילות לבין הדופק שתי דקות לאחר מכן, בחרדופק התאוששות, והמתן בזמן ששעון העצר סופר לאחור.

  • כדי לבטל את הפעילות ולחזור למצב שעון, בחר מחק > כן.

  הערה: לאחר הפסקת הפעילות, ההתקן שומר אותה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4