חיבור אוזניות Bluetooth

להאזנה למוזיקה שהועלתה להתקן MARQ®, עליך לחבר אוזניות באמצעות שימוש בטכנולוגיית Bluetooth®.

  1. קרב את האוזניות למרחק של עד 2 מ' (6.6 רגל) מההתקן.
  2. הפעל מצב שיוך באוזניות.
  3. החזק את MENU.
  4. בחר מוזיקה > אוזניות > הוסף חדש.
  5. בחר באוזניות שלך כדי להשלים את תהליך השיוך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4