הצגת תפריט הפקדים

תפריט הפקדים מכיל אפשרויות, כגון הפעלת המצב 'נא לא להפריע', נעילת המקשים וכיבוי ההתקן. באפשרותך גם לפתוח את ארנק Garmin Pay™.

הערה: באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש ולהסיר את האפשרויות בתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים).
  1. מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT.

    צילום מסך של תפריט הפקדים
  2. לחץ על UP או DOWN כדי לגלול בין האפשרויות.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4