אין התאמה בספירת הצעדים בין ההתקן ולחשבון Garmin Connect‎

ספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect™‎ מתעדכנת בעת סנכרון ההתקן.

  1. בחר אפשרות:
  2. המתן בזמן שההתקן מסנכרן את הנתונים.

    הסנכרון יכול להימשך כמה דקות.

    הערה: רענון של היישום Garmin Connect או של היישום Garmin Connect‎ אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת הצעדים.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4