כיבוי קריאות אוטומטיות של אוקסימטר דופק

  1. מווידג'ט אוקסימטר הדופק, לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
  2. בחר אפשרויות > מצב אוקסימטר דופק > כבוי.

    ההתקן מכבה קריאות אוטומטיות של אוקסימטר דופק. ההתקן מתחיל בקריאה של אוקסימטר הדופק כשאתה מציג את ווידג'ט אוקסימטר הדופק.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4