השגת אותות לוויין

ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים, ללא מכשולים, לקבלת אותות לוויין. השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS‎‏.

עצה: לקבלת מידע נוסף על GPS, בקר באתר www.garmin.com/aboutGPS.
  1. צא החוצה לשטח פתוח.

    השעון צריך להיות מכוון כך שמיקום השעה 6 יצביע לכיוון השמיים.

  2. המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.

    תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך 30 עד 60 שניות.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4