ניהול התראות

ניתן להשתמש בטלפון החכם התואם כדי לנהל התראות המוצגות בהתקן MARQ®‎‏.

בחר אפשרות:
  • אם אתה משתמש בהתקן iPhone®, עבור אל iOS® הגדרת ההתראות כדי לבחור את הפריטים שיש להציג בהתקן.

  • אם אתה משתמש בטלפון חכם של Android™, מהיישום Garmin Connect™, בחר הגדרות > הודעות.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4