איפוס כל הגדרות ברירת המחדל

באפשרותך לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן.

 1. לחץ ממושכות על MENU.
 2. בחר מערכת > איפוס.
 3. בחר אפשרות:
  • כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן ולשמור את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש, בחר אפס להגדרות ברירת המחדל.

  • כדי למחוק את כל הפעילויות מההיסטוריה, בחר מחק כל הפעילויות.

  • כדי לאפס את הערכים הכוללים של המרחק והזמן, בחר איפוס סה"כים.

  • כדי לאפס את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן ולמחוק את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש, בחר מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות.

   הערה: אם הגדרת ארנק Garmin Pay™, אפשרות זו מוחקת את הארנק מההתקן. אם בהתקן שלך מאוחסנת מוזיקה, אפשרות זו מוחקת את המוזיקה המאוחסנת.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4