הטלפון אינו מתחבר להתקן

אם הטלפון לא מתחבר להתקן, תוכל לנסות את העצות הבאות.

  • כבה את הטלפון החכם וההתקן, והפעל אותם שוב בחזרה.
  • הפעל את טכנולוגיית Bluetooth®‎ בטלפון החכם.
  • עדכן את היישום Garmin Connect™ לגרסה האחרונה.
  • הסר את ההתקן שלך מהיישום Garmin Connect ומההגדרות של Bluetooth בטלפון החכם שלך, כדי לבצע שוב את תהליך השיוך.
  • אם קנית טלפון חכם חדש, הסר את ההתקן שלך מהיישום Garmin Connect בטלפון החכם שבכוונתך להפסיק להשתמש בו.
  • קרב את הטלפון החכם למרחק של עד 10 מ' (33 רגל) מההתקן.
  • בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin Connect, בחר תפריט או תפריט, ובחר התקני Garmin > הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך.
  • From the watch face, hold MENU, and select טלפון > שייך את הטלפון.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4