הגדרת אזורי הכוח

הערכים עבור האזורים הם ערכי ברירת מחדל המבוססים על מגדר, משקל ויכולת ממוצעת וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. אם אתה יודע מה כוח הסף הפונקציונאלי (FTP) שלך, תוכל להזין אותו ולאפשר לתוכנה לחשב באופן אוטומטי את אזורי הכוח שלך. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בהתקן, או להשתמש בחשבון Garmin Connect™‎‏ שלך.

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר פרופיל משתמש > אזורי כוח > מבוסס על.
  3. בחר אפשרות:
    • בחר וואט כדי להציג ולערוך את האזורים בערכי ואט.

    • בחר % FTP כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מכוח הסף הפונקציונלי שלך.

  4. בחר FTP והזן את ערך ה-FTP שלך.
  5. בחר טווח, והזן ערך לכל טווח.
  6. במידת הצורך, בחר מינימום והזן ערך כוח מינימלי.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4