שינוי מצב התחבורה

תוכל לשנות את מצב ההפעלה כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות.

  1. במהלך פעילות, לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
  2. בחר מצב הפעלה.
  3. בחר אפשרות.

    השעון מציג את שעות חיי הסוללה שנצברו עם מצב ההפעלה שנבחר.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4