Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

  1. Håll ned MENU.
  2. Välj Inställningar > System > Återställ.
  3. Välj ett alternativ:
    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Radera data & återst inställn.

    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinst.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-F8263552-BB3E-4CAC-9306-FD727A839A5D v7